Terug naar de vorige pagina
Informatieavond Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op basis van voorgaande jaren hebben we alvast de meest gestelde vragen voor u gebundeld en beantwoord. Vragen van leerlingen, maar ook van ouders (de onderste zeven vragen). Staat uw vraag er niet bij?
Stel ‘m gerust, mail naar: mevr. Brenda Broekman, teamleider onderbouw

Bij wie kom ik in de klas en hoe leer ik iedereen kennen?

Als je je bij ons aanmeldt dan mag je aangeven bij wie je graag in de klas wilt komen. Wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Je zult ook bij veel kinderen in de klas komen die je nog niet kent. Daarom kom je voor de zomervakantie al een middag naar de Grundel om kennis te maken met je nieuwe klas en met je mentor. Na de zomervakantie is er eerst een week om echt te wennen. We doen dan allerlei leuke activiteiten samen zodat je elkaar snel leert kennen.

Welke vakken krijg je in de brugklas?

Je krijgt vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, Nederlands, Engels, Frans, wiskunde, techniek, levensbeschouwing, lichamelijke opvoeding, tekenen en mentorles.

Heb ik een laptop nodig?

Alle leerlingen van de Grundel werken met een laptop. Onze wereld wordt steeds digitaler dus het is belangrijk dat je goed overweg kunt met een computer en je weg weet te vinden op het internet. Maar je laptop is ook een belangrijk hulpmiddel bij het leren leren. Het maakt het leren afwisselender, leuker en aantrekkelijker. We zien het wel als een hulpmiddel. Je hebt namelijk ook nog gewoon je boeken en schriften. Ook dat blijft onmisbaar bij het leren. En natuurlijk je docent. Hij of zij is degene die je bij alles helpt en ondersteunt, die je inspireert en uitdaagt en van wie je heel veel kunt leren.

Hoe ziet het rooster eruit en hoe lang duurt een les?

We beginnen 's ochtends om 8.15 uur. In de brugklas duurt jouw schooldag meestal tot 13.30 uur. Dat betekent dat je 6 vakken per dag hebt. Een les duurt 45 minuten. Je hebt een pauze na het 3e en na het 5e uur. De pauzes duren ongeveer 20 minuten.

Hoe is het schooljaar ingedeeld?

Op de Grundel werken we met trimesters. Dat wil zeggen dat het schooljaar verdeeld is in drie periodes. Na elke periode krijg je een rapport en krijgen je ouders de gelegenheid om (samen met jou) in gesprek te gaan met jouw mentor of een vakdocent om te bespreken hoe het op school met je gaat. De laatste periode wordt afgesloten met een proefwerkweek. Je hebt dan in die laatste week geen lessen meer.

Krijg ik een eigen kluisje?

Ja, elke leerling heeft een eigen kluisje. Dat is erg handig want daar kun je bijvoorbeeld een deel van je boeken in bewaren, je jas en je gymspullen.

Kan ik op school eten en drinken kopen?

Jazeker, wij hebben een eigen kantine waar je lekkere broodjes kunt kopen als je je broodtrommel vergeten bent of gewoon omdat het lekker is. Wij hebben het keurmerk van Gezonde School, dus we verkopen verantwoorde producten. Er is zelfs een watertappunt waar je gratis je waterflesje bij kunt vullen.

Heb ik elke dag huiswerk?

Meestal wel maar niet elke dag evenveel. De gemiddelde huiswerktijd is ongeveer één à anderhalf uur per schooldag.

Kun je veel aan sport doen?

Naast de gewone gymlessen kun je bij ons kiezen voor de sportklas. Dat is een klas waar je extra uren sportles krijgt. Het leuke is dat je in overleg met je klasgenoten en je docent ook mag bedenken welke sporten je graag wit doen. De sportklas is heel populair. We hebben er dit jaar zelfs twee!

Wat kun je nog meer aan extra's doen?

Er valt veel te kiezen op de Grundel! We hebben een toneelclub die elk jaar een voorstelling op de planken brengt. We bieden veel culturele activiteiten aan. Er komen vaak gastdocenten op bezoek of schrijvers die enkele gastlessen verzorgen. Bovendien hebben wij modules. Dat zijn extra lessen die je kunt volgen gedurende ongeveer 6 tot 8 weken waarin je allerlei leuke nieuwe dingen gaat leren en uitproberen.

Is het gymnasium/ atheneum+ iets voor mij?

Als je van je basisschool een vwo advies krijgt dan kun je ook kiezen voor het gymnasium/atheneum+. In klas 1 maak je kennis met verschillende thema’s waarbij de oorsprong in de Klassieke Oudheid ligt, maar die breed georiënteerd zijn en in verbinding staan met andere vakken en de actualiteit. Twee thema-lesuren per week staan centraal in het gymnasium/atheneum+. In die uren wordt gewerkt aan een thema vanuit de klassieke talen en cultuur en wordt de verbinding gelegd met technologie, internationaliseren, ondernemen en kunst en krijg je een brede algemene vorming. In klas 2 wordt verder gewerkt aan een breed en uitdagend aanbod rondom verschillende thema’s. Ook wordt in dit leerjaar langzaam toegewerkt naar meer inhoudelijk bezig zijn met de klassieke talen en cultuur om een goede basis te ontwikkelen voor een vervolg op het gymnasium in klas 3 tot en met 6. Het gymnasium is iets voor jou als je leergierig bent en beschikt over een gezonde portie doorzettingsvermogen. Je hebt een brede belangstelling en je wilt graag veel weten over hoe de wereld in elkaar zit. Als je nieuwsgierig bent geworden geef je dan op voor onze proeflessen op 2 en 16 februari. Meer informatie staat op onze site bij groep 8 en open lesmiddag.

Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb?

Je kunt altijd bij je mentor terecht. Hij of zij is jouw eerste aanspreekpersoon. Ook jouw ouders kunnen bij hem of haar terecht als ze vragen hebben.

Hoe zit de schoolorganisatie in elkaar?

Lyceum de Grundel wordt geleid door twee teamleiders. Judith Prakken is teamleider bovenbouw en Brenda Broekman is teamleider onderbouw. Er zijn verder vier leerling-coördinatoren. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentoren zijn voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt. Leerlingen kunnen op de Grundel instromen in een havo/ atheneum klas, in een sportklas havo/ atheneum, in een atheneum of in een gymnasium/atheneum+ klas.

Hoe is de begeleiding georganiseerd?

Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor houdt zich bezig met de begeleiding van individuele leerlingen en van de klas als geheel. Voor de zomervakantie maken de leerlingen al kennis met hun klas en mentor. In de eerste weken van het schooljaar is er veel aandacht voor het wennen aan de middelbare school en is er alle tijd om nieuwe klasgenoten beter te leren kennen . In de mentorlessen werkt de mentor samen met leerlingen aan een prettige groepssfeer en een goede werksfeer. Er veel aandacht voor het leren leren en leren plannen. Daarnaast zorgen allerlei teambuildingsactiviteiten voor de vorming van een hechte groep waarin iedere leerling zich op zijn plek voelt.

Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra ondersteuning naast de mentorlessen, is er de mogelijkheid zich aan te melden bij het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit deskundigen en ervaren medewerkers die begeleiding bieden bij pedagogisch-didactische of sociaal-emotionele problemen. Aanmelding bij dit team gaat altijd in overleg met de leerling, de ouders en de mentor.

Er zijn faciliteiten voor leerlingen met dyslexie. Zij krijgen extra tijd bij toetsen en een aangepaste beoordeling van de spelling bij de talen. Er is ook een mogelijkheid om met speciale software te werken.

Zijn er hulplessen in de brugklas?

Leerlingen die voor de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen hulplessen volgen bij onze vakdocenten. Daarnaast kunnen leerlingen gebruik maken van het vaktutoraat. Enthousiaste en getalenteerde bovenbouwleerlingen kunnen vaktutor worden en leerlingen helpen bij vakken die ze lastig vinden.

Wat wordt er gedaan op het gebied van sport?

De Grundel heeft sport hoog in het vaandel staan en staat ook bekend als een school die zich op sportief gebied zeer actief profileert. Naast de reguliere sportlessen kunnen leerlingen zich aanmelden voor de sportklas. Dan worden zij in een speciale klas geplaatst waar zij een aantal uren extra sporten in de week. Vanaf klas 3 kunnen leerlingen kiezen voor de sportlijn. Dan zitten zij niet meer in een aparte sportklas maar bieden wij hen wel de gelegenheid om deel te nemen aan extra sportactiviteiten en spelen zij ook een actieve rol in de organisatie van deze activiteiten zoals sportdagen. Daarmee verbeteren zij hun motorische vaardigheden, maar leren daarnaast ook organiseren en begeleiden.

Zijn er keuzemodules op de Grundel?

Er valt veel te kiezen op de Grundel! Voor de leerlingen die uitdaging zoeken op allerlei gebieden naast het reguliere vakkenaanbod, is er veel extra mogelijk. Zo hebben wij een toneelvereniging, een debatclub en een team dat gespecialiseerd is in licht en geluid. Bovendien bieden wij modules aan waar leerlingen lessen kunnen volgen in periodes van 6 tot 8 weken. De lessen zijn gebaseerd op de thema's: technologie, ondernemen en internationaliseren, liberal arts en science. Zo laten we de leerlingen kennis maken met andere onderwerpen dan die bij de reguliere vakken aan bod komen en leren ze andere vaardigheden ontwikkelen.

Waarom naar het gymnasium/ atheneum+ op de Grundel?

Heeft uw kind een vwo advies? Is uw kind leergierig, heeft het een brede belangstellig en beschikt het over doorzettingsvermogen? Dan is het gymnasium/ atheneum+ een goede keuze! In deze stroom voegen wij een extra dimensie toe aan de opleiding van uw zoon of dochter! Wij laten uw kind kennis maken met de Klassieke Oudheid in al zijn facetten. Daarnaast maken de leerlingen kennis met een breed aanbod van (vakoverstijgende) activiteiten op het gebied van technologie, internationalisering en kunst. De gymnasium/atheneum+ groep blijft twee schooljaren bij elkaar in dezelfde klas met dezelfde mentor. Dit zorgt voor veiligheid en rust, waardoor de leerlingen echt de kans krijgen te ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Zo kunnen ze een goede keuze maken aan het einde van klas 2 voor het gymnasium of voor het atheneum waarbij ook na klas 2 nog steeds extra uitdaging mogelijk is.

Hoe verloopt de communicatie met de ouders?

De mentor is het eerste aanspreekpunt. Voor de zomervakantie is er al een kennismakingsgesprek met de mentor, de leerling en de ouders. In de eerste weken van het schooljaar organiseren wij een ouderavond waar u praktische informatie krijgt, maar ook kennis maakt met de andere ouders van de klas. Na periode 1 en 2 stellen we u in de gelegenheid om een 10-minuten gesprek aan te vragen met de mentor of een vakdocent om de vorderingen van uw zoon of dochter te bespreken. Verder is er de mogelijkheid om plaats te nemen in de klankbordgroep als u graag met ons mee wilt denken en uw ervaringen met ons wilt delen. Eén keer per maand sturen wij u per mail onze nieuwsbrief. U kunt ook altijd op de hoogte blijven via onze site en social media. Tot slot kunt op verzoek uiteraard altijd een persoonlijke afspraak maken.

Mocht u vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u een mail sturen naar Brenda Broekman, teamleider onderbouw: b.broekman@carmelhengelo.nl