Terug naar de vorige pagina
Informatieavond Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen op een rijtje. Staat uw vraag er niet bij? Stel ‘m gerust, mail naar: groep8@carmelhengelo.nl

Wordt er les gegeven met een tablet of met boeken?

  • De laptop(van School) wordt ter ondersteuning van de les ingezet en voor het ontwikkelen van projecten/werkstukken en het portfolio.

Is er wel huiswerk?

  • Om leerlingen ook goed voor te bereiden op een volgende stap in hun schoolloopbaan en tevens hun persoonlijke ontwikkeling, wordt er ook huiswerk om thuis te maken en te leren opgegeven, weliswaar met mate.

Is er bij teveel aanmeldingen een screening? Met andere woorden krijgt een kind met behoefte aan een kleine school en intensieve begeleiding voorrang?

  • Alle leerlingen die aangemeld worden krijgen gelijke kansen en er is geen sprake van een leerlingen stop.

Als een leerling kiest voor route 10-14 en na leerjaar 2 kiest voor een ander school dan een Carmel, hoe wordt het Niveau dan bepaald?

  • Leerlingen worden tijdens de leerling voortgangsbesprekingen besproken op basis van het niveau zowel cognitief als persoonlijkheidsontwikkeling waarop hij/zij functioneert. Deze informatie en de niveau bepaling wordt met leerling en ouders besproken en daarna met een school waar de leerling naar doorstroomt.

Het kwaliteitskader 10-14 onderwijs fungeert tevens als leidraad in het bepalen van het verdere niveau.

Regelier onderwijs en Route 10-14 : Hoe gaan jullie zorgen dat beide stromingen dezelfde aandacht krijgen. Zal het “oude” systeem niet onder sneeuwen bij het nieuwe systeem?

Het reguliere systeem, waarbij gepersonaliseerd onderwijs, het werken op basis van interesse, niveau, tempo, interesse en betekenisvol onderwijs centraal staan, heeft veel raakvlakken met Route 10-14 Delden onderwijs en zal om die reden elkaar versterken en meer diepgang bieden.