Terug naar de vorige pagina
Informatieavond Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen op een rijtje. Staat uw vraag er niet bij? Stel ‘m gerust, mail naar: twickeldelden@carmelhengelo.nl

Waarom kiezen voor een onderbouwlocatie, mijn kind moet dan na twee jaar weer kiezen voor een andere school?

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen (en ouders) best een spannende. Op een onderbouwlocatie zitten leerlingen de eerste twee leerjaren samen met leeftijdsgenoten. Onze locatie heeft 160 leerlingen. Alle leerlingen worden gezien en gekend. Ze krijgen uitdaging waar het kan en begeleiding waar nodig. Na twee jaar zijn leerlingen enorm gegroeid en klaar voor de volgende stap.

Wordt er les gegeven met een laptops of met boeken?

  • De laptop wordt ter ondersteuning van de les ingezet en voor het ontwikkelen van projecten/werkstukken en het portfolio.

Wat is een dakpanklas?

Een dakpanklas wil zeggen, dat er 2 niveaus binnen 1 klas aanwezig zijn. Tijdens de eerste 2 schooljaren wordt duidelijk op welk niveau de leerling uiteindelijk kan uitstromen naar leerjaar 3. Bijvoorbeeld binnen een T/H klas : een leerling kan in de 3e klas uitstromen op de theoretische leerweg (TL). Indien de leerling laat zien over voldoende capaciteiten te beschikken dan is uitstroom naar 3 havo ook mogelijk. Bij de reguliere stroom zitten leerlingen in een dakpanklas (BK, KT, TH of HA).

Wat is een stamgroep?

Bij Route 10-14 Delden zitten leerlingen in een stamgroep. In een stamgroep komen leerlingen van verschillende leeftijden en met diverse leerniveaus bij elkaar in één groep.

Is er wel huiswerk?

  • Om leerlingen ook goed voor te bereiden op een volgende stap in hun schoolloopbaan en tevens hun persoonlijke ontwikkeling, wordt er ook huiswerk om thuis te maken en te leren opgegeven, weliswaar met mate.

Reguliere stroom en Route 10-14 : Hoe gaan jullie zorgen dat beide routes dezelfde aandacht krijgen?

De reguliere route, waarbij gepersonaliseerd onderwijs, het werken op basis van interesse, niveau, tempo, interesse en betekenisvol onderwijs centraal staan, heeft veel raakvlakken met Route 10-14 Delden onderwijs en zal om die reden elkaar versterken en meer diepgang bieden.

Hoe wordt het niveau bepaald bij Route 10-14 Delden na leerjaar 2?

  • Leerlingen worden tijdens de leerling voortgangsbesprekingen besproken op basis van het niveau zowel cognitief als persoonlijkheidsontwikkeling waarop hij/zij functioneert. Deze informatie en de niveau bepaling wordt met leerling en ouders besproken en daarna met een school waar de leerling naar doorstroomt.

Het kwaliteitskader 10-14 onderwijs fungeert tevens als leidraad in het bepalen van het verdere niveau.