Terug naar de vorige pagina
Informatieavond Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wanneer en hoe kan ik mijn kind aanmelden?

De aanmeldingen zijn dit jaar op 7 maart van 16.00 tot 20.00 uur en op 8 maart van 16.00 tot 18.00 uur. Bij de aanmelding ontvangen wij u graag samen met uw kind. Wij vragen u om het adviesdocument van de basisschool mee te nemen. Op onze website vindt u, tegen die tijd, eventuele verdere instructies.

Waarom kiezen voor een onderbouwlocatie, mijn kind moet dan na 2 jaar weer naar een andere school?

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen (en ouders) best een spannende. Op een onderbouwlocatie zitten leerlingen de eerste twee leerjaren samen met leeftijdsgenoten. De school heeft ongeveer 350 leerlingen. Leerlingen en docenten kennen elkaar en leerlingen voelen zich snel vertrouwd. Na twee jaar zijn leerlingen als persoon gegroeid en klaar voor een volgende stap. In klas 3 worden op alle locaties nieuwe groepen gevormd. De overstap naar een andere school verloopt daardoor heel natuurlijk.

Wat is een dakpan-klas?

Een dakpanklas wil zeggen, dat er 2 niveaus binnen 1 klas aanwezig zijn. Tijdens de eerste 2 schooljaren wordt duidelijk op welk niveau de leerling uiteindelijk kan uitstromen naar leerjaar 3. Bijvoorbeeld binnen een T/H klas : een leerling kan in de 3e klas uitstromen op de theoretische leerweg (TL). Indien de leerling laat zien over voldoende capaciteiten te beschikken dan is uitstroom naar 3 havo ook mogelijk. Het Twickel College Borne heeft alleen dakpan-klassen.

Op welke niveaus wordt les gegeven?

Op onze school bieden we alle niveaus aan. Een leerling stroomt in via een van de volgende dakpanklassen: Basis/Kader, Kader/ Theoretisch, Theoretisch/Havo of Havo/Atheneum. De basisschool brengt hierover een advies uit. Leerlingen starten allemaal op het laagste niveau binnen de dakpan. Indien zichtbaar wordt dat een leerling meer uitdaging aankan wordt er onderwijs aangeboden op het naastgelegen niveau. Dit gebeurt altijd in afstemming met de vakdocent. Op deze manier stellen we de keuze uit en kan de leerling per vak laten zien welk niveau het beste aansluit.

Hoe worden leerlingen geplaatst?

 • Als een kind K-advies heeft, komt het in een KT klas. Heeft een kind een T-advies, dan komt het in een TH klas. (Dus in de hoogste dakpan). Hierdoor bieden we de leerlingen die meer uitdaging aankunnen nog de ruimte om uit te stromen op een hoger niveau.

Wat is de rol van de mentor?

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor ziet de leerlingen regelmatig in zijn eigen vaklessen maar geeft bijvoorbeeld ook het mentoruur. Hij is goed op de hoogte van het wel en wee van de leerling. Tijdens een coachingsuur heeft de mentor de gelegenheid om individuele gesprekken te voeren. De mentor is de spil tussen de leerling, ouders en school.

Wat is een mentoruur?

In een mentoruur besteedt de mentor aandacht aan allerlei zaken die op dat moment in de klas spelen. Bijvoorbeeld de kennismaking met de nieuwe klas, de voorbereiding van activiteiten, een slecht gemaakte toets of veranderingen in het rooster. Daarnaast ondersteunt de mentor bij het leren leren en het plannen van het huiswerk en leerwerk. Dit is vooral in klas 1 heel belangrijk.

Wat is een coaching uur?

Tijdens een coaching uur kan een mentor 1 op 1 met een leerling een gesprek voeren. Dit kan gaan over van alles gaan. Bijvoorbeeld het welbevinden van de leerling, de voortgang of het leren leren en plannen.

Kan mijn kind extra uitdaging krijgen?

Daar waar mogelijk proberen we maatwerk te verzorgen voor leerlingen. Indien een leerling meer aankan is er ruimte om te versnellen, verbreden of verdiepen. In overleg met de leerling, ouders, mentor en vakdocent proberen we het best passende programma aan te bieden.

• Welke ondersteuning bieden jullie aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte/ medische situatie. Met wie kan ik dit bespreken?

Indien er iets speelt , waar u vragen over heeft (zich zorgen over maakt), meldt u zich dan bij de ondersteuningsfunctionaris van Het Twickel College Borne, Hans Kosterink. h.kosterink@carmelhengelo.nl Hij kijkt samen met u of er een afspraak gepland moet/kan worden.

Welke ondersteuning bieden jullie voor leerlingen met dyslexie? Leerlingen

Leerlingen met dyslexieverklaring ontvangen een dyslexiepas. De leerling heeft recht op faciliteiten zoals extra tijd bij toetsen. Ook worden eventuele spellingfouten bij Nederlands, Engels, Duits en Frans minder zwaar beoordeeld. Daarnaast is er ondersteuning met behulp van een digitaal leesprogramma. Incidenteel kunnen toetsen ook mondeling worden afgenomen. Samen met de dyslexie-coach wordt gekeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

Op welke manier krijgt passend onderwijs vorm binnen de school?

 • Met name in de BK- stroom werken we met kleinere klassen. Binnen een kleine groep is er meer tijd en ruimte voor begeleiding. Daarnaast is er een mogelijkheid om leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte ruimte te bieden binnen de begeleide werkplek. Voor alle docenten geldt dat het mogelijk is om binnen de reguliere lessen gebruik te maken van onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de docent en kunnen met groepjes leerlingen aan de lesstof werken. Tenslotte is er op onze locatie een ondersteuningsfunctionaris aanwezig die leerlingen met een ondersteuningsbehoefte begeleid (zie bovenstaande vraag) en kunnen we gebruik maken van de expertise van onze orthopedagoog.

Krijgen leerlingen op het Twickel College Borne huiswerk?

 • Er wordt op onze school elke dag huiswerk opgegeven. De leerling zal dus na schooltijd ook thuis nog tijd moeten besteden aan maak- en/of leerwerk.

Hoeveel tijd vraagt het huiswerk?

In een eerste klas werken leerlingen gemiddeld een uur aan het huiswerk. Als er toetsen voorbereid moet worden, kan dit iets meer tijd kosten. In de tweede klas wordt de hoeveelheid huiswerk iets verhoogd. We bereiden leerlingen hiermee voor op de overstap naar de bovenbouw.

Wat doen de leerlingen bij tussenuren?

 • We proberen tussenuren zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van een tussenuur (bijv. vanwege ziekte van een docent) dan wordt er gekeken of de les kan worden opgevangen door een andere docent of onderwijsassistent. Indien er geen overname mogelijk is kunnen leerlingen in de hal of buiten verblijven. Onze afspraak is dat leerlingen op school blijven, zij mogen niet van het schoolplein af.

Op welke manier is er aandacht voor de inzet van ICT?

De inzet van ICT wordt steeds belangrijker. Naast lesboeken maken we ook gebruik van digitaal lesmateriaal. De inzet van ICT biedt onze leerlingen:

 • verrijking van het onderwijsleerproces;
 • verrijking van de onderwijsinhoud;
 • ondersteuning in leren op maat;
 • een goede voorbereiding op de ontwikkelingen in de maatschappij

 • Microsoft Office 365
 • Elke leerling kan gebruik maken van en Microsoft Office 365 account. Met dit account heeft de leerling toegang tot een digitale leer- en werkomgeving waarin wordt samengewerkt. Het account biedt de volgende voordelen:
 • mailen via een e-mailadres van school;
 • gebruik maken van de verschillende Office programma’s zoals Word, Excel, PowerPoint en Outlook (mail);
 • werken in de cloud; online samenwerken en documenten delen met klasgenoten en docenten.

Werken leerlingen met (eigen) laptops?

In het schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met het gebruik van een eigen laptop. Leerlingen kopen of huren een laptop en hebben de laptop dagelijks bij zich. Tijdens de verschillende lessen werken leerlingen naast boeken regelmatig met de laptop. The Rent Company biedt mogelijkheden voor het huren/ kopen van een laptop met een onderhoudscontract. Klik hier als u meer informatie wilt over de mogelijkheden.

Hoe lang kun je op deze school blijven en welke mogelijkheden zijn er daarna?

Na twee leerjaren op Twickel College Borne gaan de leerlingen verder op een andere locatie. In klas 3 worden op alle scholen nieuwe groepen gevormd. Het voordeel is dat iedereen in deze klas dus een nieuwe start maakt. Onze VMBO leerlingen stromen na klas 2 veelal uit naar het C.T. Storkcollege (BBL-KBL-TL) of naar het Avila-college (TL/havo). Binnen 3BBL of 3KBL maken zij een keuze uit de profielen BWI (bouwen-wonen en interieur), PIE(produceren-installeren en energie), Z&W (zorg en welzijn) en E&O (economie en ondernemen)

Leerlingen die verder gaan op havo of atheneum kunnen kiezen voor Twickel College Hengelo of Lyceum de Grundel. Dit zijn allemaal scholen binnen onze Scholengroep Carmel Hengelo. Wij dragen de zorg voor een goede aansluiting met deze locaties.

Hoe kunnen we nog beter kennismaken met de school?

Voor leerlingen organiseren we op 27 januari ons Open huis van 18.00 tot 21.00 uur. Tijdens deze avond kunnen leerlingen de school online bezichtigen, een indruk krijgen van de verschillende vakken en kennismaken met onze docenten. Daarnaast kunnen leerlingen en ouders de school samen ontdekken via onze virtuele tour en de Twickel Borne Talkshow.

 • Tevens bieden we de leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de minilessen die we op donderdag 10 februari organiseren. Aanmelden voor de minilessen.

Voor ouders is alle informatie over het Twickel College Borne te vinden op de website www.twickelcollege.nl (u kunt hier kiezen voor de locatie Borne) of via de site naar welke school ga jij van Scholengroep Carmel Hengelo.