Terug naar de vorige pagina
Informatieavond Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hieronder hebben we alvast de meest gestelde vragen voor je beantwoord. Staat je vraag er niet bij? Stel ‘m gerust, mail naar: avilacollege@carmelhengelo.nl

Met welke adviezen kun je je aanmelden voor het Avila College?

Met een KT-advies, een T-advies of een TH-advies kan je je aanmelden op het Avila College. Je kunt op Avila de gehele mavo doen (1 t/m 4) of onderbouw havo (1 t/m 3). In de eerste twee jaar zoek je uit welk niveau het beste bij jou past. Dat hoef je niet alleen te doen. Je mentor en vakdocenten helpen je daarbij.

Waarom krijg je lessen van 80 minuten?

Tijdens de lessen kun je meer doen, is er voldoende tijd voor vragen én voor verschillende lesactiviteiten (uitleg, samenwerken, project, enz). Je hebt elke dag 3 lessen van 80 minuten. Dat betekent minder boeken mee, niet heel veel vakken door elkaar op een dag en rust in de school.


Aanvullende informatie voor je ouder(s):
Minder leswisselingen zorgt ervoor dat er meer effectieve lestijd overblijft, want een les opstarten en beëindigen kost ook de nodige tijd. Het is aan ons om de lessen op een uitdagende en gevarieerde manier samen te stellen. We vinden het erg belangrijk dat leerlingen, aan de hand van leerdoelen, op een actieve manier met de lesstof bezig zijn.

Zitten er leerlingen van verschillende leerjaren door elkaar tijdens flexuren?

Ja, flexuren zijn voor elke leerjaar hetzelfde. Dat betekent dat je tijdens een flexuur in hetzelfde lokaal zit als een aantal 2e, 3e of 4e klassers die ook met hun huiswerk bezig gaan. Er is altijd een docent aanwezig om je vragen te beantwoorden of extra uitleg te geven.

Er zijn verschillende soorten flexuren:

VST (vakstudietijd) = werken aan een door jou gekozen vak bij een vakdocent. Je kunt allerlei vragen stellen over het vak en extra uitleg krijgen.

STIL (stilte-uur) = leren of werken aan huiswerk, maar dan in volledige stilte.

DOE! Talent = talenturen of projecturen. Te denken valt aan wiskunde+, sport+, Cambridge Engels, schoolband, fotografie, schilderen op doek, DJ-clinic, enz.

Waarom krijg ik een stempelkaart en niet een app op mijn mobiel?

We kiezen ervoor om een papieren stempelkaart te gebruiken. Je krijgt gelijk aan het einde van elk flexuur een stempel op je kaart. Daardoor zie en onthoud je beter hoeveel flexuren je al maakte en hoeveel je er nog moet doen in die week. Ook helpt het je bij het inplannen van je flexuren. Het is jouw taak om de kaart te laten ondertekenen door je mentor aan het einde van de week. Zo leer je eigen verantwoordelijkheid te nemen.


Aanvullende informatie voor je ouder(s):
Daarnaast is het zo dat er digitaal nog geen alternatief is dat wij beter vinden dan de fysieke stempelkaart. Er zijn wel ontwikkelingen vanuit ons roosterprogramma op dat gebied en we staan daar ook voor open. We zullen echter alleen overgaan op een digitaal systeem, wanneer dezelfde bewustwording gecreëerd kan worden als met een fysieke stempelkaart.

Is er iedere week mentortijd?

Ja, er is iedere week een vast mentoruur. Je hoort dan belangrijke mededelingen, je mentor beantwoordt vragen en je doet samenwerkingsopdrachten of gezellige dingen met je klasgenoten. Daarnaast is je mentor ook jouw coach. Samen heb je af en toe een individueel gesprekje. Je praat dan over hoe het met je gaat op school, over je cijfers en wat jouw doelen zijn.


Aanvullende informatie voor je ouder(s):
In het mentoruur wordt gewerkt aan groepsvorming met de klas, maar ook aan individuele ontwikkelpunten. De mentor is de spil in de organisatie en is het eerste aanspreekpunt voor alle mentorleerlingen. In het mentoruur worden o.a. de laatste ontwikkelingen besproken, helpt de mentor leerlingen met vragen en is er ruimte om te reflecteren op eigen gedrag en cijfers.

Loopbaan-oriëntatie en -begeleiding (LOB) is grotendeels geïntegreerd in mentoruren en we ondersteunen leerlingen dus om richting de toekomst de juiste keuze(s) te maken.

Wat als ik extra hulp nodig heb, hoe gaat dat dan?

Als je extra hulp nodig hebt, kun je altijd eerst naar je mentor. Samen kijken jullie of er een oplossing is. Het kan zijn dat je mentor je adviseert om in gesprek te gaan met een zorg-coördinator. Deze zorg-coördinator weet alles over hulp voor leerlingen en luistert graag naar je. Soms heb je nu eenmaal wat extra ondersteuning nodig bij het leren op school, bij problemen thuis of als je niet lekker in je vel zit. Op Avila College vinden we het belangrijk om er voor je zijn!


Aanvullende informatie voor je ouder(s):
Wij proberen altijd, waar mogelijk, maatwerk te leveren. We hebben een ondersteuningsteam op het Avila College onder leiding van een zorg-coördinator. Deze kijkt bij het aannemen van iedere leerling of en welke ondersteuningsbehoefte er zijn. Soms vereist dat een gesprek op voorhand, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt. Vaker kunnen we deze ondersteuning in het reguliere onderwijsproces regelen, via de directe betrokkenen.

Daarnaast hebben wij een dyslexie-coördinator op het Avila College, die de extra ondersteuning die dyslectische leerlingen mogelijk nodig hebben, organiseert. Soms hebben wij ook te maken met leerlingen die op hoog niveau sporten en dus veel trainen. Ook hiervoor geldt dat wij middels een gesprek op voorhand met ouders en leerlingen kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Zijn er ook (buitenschoolse) activiteiten op Avila College?

Ja, zeker weten! Teveel om hier allemaal te noemen. We geven je enkele voorbeelden. In de onderbouw ga je naar de dierentuin (Wildlands) en bezoek je een aantal keren een theatervoorstelling op school of in de schouwburg. In klas 3 kun je mee op buitenlandse excursie. Je mag dan kiezen tussen de Ardennen, Parijs of Berlijn. Voor klas 4 organiseren we een ski-tri en is er bijvoorbeeld een buitenschoolse stuntdag.


En natuurlijk zijn er de wenweken, sportdagen, schoolfeesten en het schoolgala! Dat gala is elk jaar vlak voor de Kerstvakantie.

Wat is RTTI/OMZA precies en waarom werken jullie hier mee?

We gebruiken het RTTI-model voor de toetsen in de onderbouw en de bovenbouw. RTTI geeft veel meer informatie dan alleen een cijfer. We kunnen zien op welke onderdelen een leerling goed scoort en waar nog ontwikkelpunten zitten. Een leerling kan deze resultaten ook altijd zelf inzien en leert dus te kijken naar zijn of haar eigen leerproces.


OMZA staat voor Organisatie, Meedoen Zelfvertrouwen en Autonomie. OMZA gaat om wat meer praktische en socialiserende competenties. Op die manier kijken we niet alleen naar theoretische aspecten, maar ook naar deze belangrijke vaardigheden. In de overgang naar volgende leerjaren tellen deze competenties ook mee.


Samengevat stelt dit ons in staat om minder te toetsen, omdat we meer gegevens uit de toetsen halen. We zien de complete leerling in plaats van alleen platte cijfers. Dat helpt ons bij periodieke vergaderingen, maar ook bij het differentiëren in de les en het beter kunnen determineren tussen mavo en havo.