Terug naar de vorige pagina
Informatieavond Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op basis van voorgaande jaren hebben we alvast de meest gestelde vragen voor u gebundeld en beantwoord. Staat uw vraag er niet bij? Stel ‘m gerust, mail naar: sch-av-groep8@carmelhengelo.nl

Met welke adviezen kan een kind zich aanmelden voor het Avila College?

Een leerling met een T-advies of een TH-advies kan zich aanmelden op het Avila College. We verzorgen onderwijs voor een mavo (1 t/m 4) en onderbouw havo (1 t/m 3). Leerlingen hebben hierdoor de tijd om uit te zoeken en te ervaren welk niveau het best bij hen past. In dit proces worden ze begeleid door de mentoren en de vakdocenten.

Leerlingen met een KT-advies nemen wij niet aan op het Avila College. Wij verwijzen deze leerlingen graag door naar onze collega scholen: Het Twickel College Borne, Het Twickel College Delden of C.T. Stork College.

Waarom is er gekozen voor lessen van 80 minuten?

Het heeft verschillende voordelen. Lessen van 80 minuten zorgen ervoor dat er meer mogelijkheden zijn voor verdieping en het op maat bedienen van de leerlingen. Bovendien heeft een leerling 3 lessen van 80 minuten per dag en dat zorgt voor meer rust in de school.

Minder leswisselingen zorgt er daarnaast voor dat er meer effectieve lestijd overblijft, want een les opstarten en beëindigen kost ook de nodige tijd. Het is aan ons om de lessen op een uitdagende en gevarieerde manier samen te stellen. We vinden het erg belangrijk dat leerlingen, aan de hand van leerdoelen, op een actieve manier met de lesstof bezig zijn.

Bij deze nog een filmpje over het flexrooster en de dagindeling:

Zitten er leerlingen van verschillende leerjaren door elkaar tijdens flexuren?

Ja, flexuren zijn niet leerjaar gebonden. Dat betekent dat uw zoon/dochter tijdens een studiewerktijd-uur in hetzelfde lokaal zit als een aantal 3e of 4e klassers die met hun huiswerk bezig aan de slag gaan.

Er zijn verschillende soorten flexuren:SWT (studiewerktijd) = werken aan huiswerk voor diverse vakkenVST (vakstudie-tijd) = werken aan een specifiek vak met betreffende vakdocent, aan de hand van een opgestelde leervraag/leervragen.
STIL (stilte-uur) = leren of werken aan huiswerk, maar dan in volledige stilte.
X-pert (expert-uur) = talenturen of projecturen. Te denken valt aan wiskunde+, sport+, Cambridge Engels, schoolband, fotografie, schilderen op doek, DJ-clinic, etc.
HWK (huiswerk-uur) = in leerjaar 1 en 2 hebben leerlingen iedere dag een verplicht huiswerkuur, omdat we het belangrijk vinden dat leerlingen daarmee worden geholpen. In dit uur kunnen we leerlingen ook helpen met plannen.

Waarom werken jullie met een stempelkaart en niet met een digitaal systeem?

We hebben ervoor gekozen om een fysieke stempelkaart te gebruiken, omdat we merken dat dit leerlingen meer bewust maakt van het feit hoeveel flexuren zij al gedaan hebben in een week en hoeveel zij er nog moeten doen. Ze kunnen op die manier beter plannen en ze hebben zelf de verantwoordelijkheid om die kaart wekelijks te laten zien en ondertekenen door de mentor, ter controle.

Daarnaast is het zo dat er digitaal nog geen alternatief is dat wij beter vinden dan de fysieke stempelkaart. Er zijn wel ontwikkelingen vanuit ons roosterprogramma op dat gebied en we staan daar ook voor open. We zullen echter alleen overgaan op een digitaal systeem, wanneer dezelfde bewustwording gecreëerd kan worden als met een fysieke stempelkaart.

Is er iedere week mentortijd?

Ja, er is iedere week een vast mentoruur. Hierin wordt gewerkt aan groepsvorming met de klas, maar ook aan individuele ontwikkelpunten. De mentor is de spil in de organisatie en is het eerste aanspreekpunt voor alle mentorleerlingen. In het mentoruur worden o.a. de laatste ontwikkelingen besproken, helpt de mentor leerlingen met vragen en is er ruimte om te reflecteren op eigen gedrag en cijfers.

Loopbaan-oriëntatie en -begeleiding (LOB) is grotendeels geïntegreerd in mentoruren en we ondersteunen leerlingen dus om richting de toekomst de juiste keuze(s) te maken.

Wat als mijn kind extra ondersteuning nodig heeft, hoe gaat dat dan?

Wij proberen altijd, waar mogelijk, maatwerk te leveren. We hebben een ondersteuningsteam op het Avila College onder leiding van een zorg-coördinator. Deze kijkt bij het aannemen van iedere leerling of en welke ondersteuningsbehoefte er zijn. Soms vereist dat een gesprek op voorhand, waarin duidelijke afspraken worden gemaakt. Vaker kunnen we deze ondersteuning in het reguliere onderwijsproces regelen, via de directe betrokkenen.

Daarnaast hebben wij een dyslexie-coördinator op het Avila College, die de extra ondersteuning die dyslectische leerlingen mogelijk nodig hebben, organiseert. Soms hebben wij ook te maken met leerlingen die op hoog niveau sporten en dus veel trainen. Ook hiervoor geldt dat wij middels een gesprek op voorhand met ouders en leerlingen kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Wat is RTTI/OMZA precies en waarom werken jullie hier mee?

RTTI staat voor Reproductie, Toepassing in een getrainde setting, Toepassing in een nieuwe Setting en Inzicht. We gebruiken dit RTTI-model voor de toetsen in de onderbouw en leerjaar 3. Ook in leerjaar 4 gaan we binnen afzienbare tijd over op toetsen volgens het RTTI model. RTTI geeft veel meer informatie dan alleen een cijfer. We kunnen zien op welke onderdelen een leerling goed scoort en waar nog ontwikkelpunten zitten. Een leerling kan deze resultaten ook altijd zelf inzien en leert dus te kijken naar zijn of haar eigen leerproces.

OMZA staat voor Organisatie, Meedoen Zelfvertrouwen en Autonomie. OMZA gaat om wat meer praktische en socialiserende competenties. Op die manier kijken we niet alleen naar theoretische aspecten, maar ook naar deze belangrijke vaardigheden. In de overgang naar volgende leerjaren tellen deze competenties ook mee. Samengevat stelt dit ons in staat om minder te toetsen, omdat we meer gegevens uit de toetsen halen. We zien de complete leerling in plaats van alleen platte cijfers. Dat helpt ons bij periodieke vergaderingen, maar ook bij het differentiëren in de les en het beter kunnen determineren tussen mavo en havo.

Doen jullie ook aan buitenschoolse activiteiten? (onder voorbehoud Coronavirus)

Ja, zeker weten. In de onderbouw gaan wij met de klassen naar de dierentuin en nodigen wij een aantal keren per jaar een theatergroep uit. Deze theatervoorstellingen hebben altijd te maken met maatschappelijke thema’s.
In leerjaar 3 kunnen leerlingen op buitenlandse excursie. Er kan een keuze worden gemaakt tussen: de Ardennen, Parijs of Berlijn.
In leerjaar 4 is er een ski-trip en organiseren we een buitenschoolse stuntdag. Naast deze reguliere activiteiten, zijn er ook schoolfeesten en een schoolgala. Dit gala vindt vlak voor de Kerstvakantie plaats.